Takster

Undervisningstilbud og takster 2019
– Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse/STU:
Kr. 590,00 pr. døgn/kr. 215.350,00 pr. år
– Knudmosens fritidstilbud:
Kr. 209,00 pr. døgn/kr. 76.285,00 pr. år

Ved afbrydelse af et igangværende undervisningsforløb gælder følgende betingelser vedr. betaling: Løbende måned + 30 dage.

Kørsel:
Kørsel indgår som en del af skolens pædagogiske arbejde, idet der satses på at træne elever, for hvem det er relevant, at benytte offentlige transportmidler.
Kørselsudgiften er indeholdt i taksten, dog gælder, hvis kørselsomkostningerne overstiger kr. 50.000,- årligt for den enkelte elev, vil betalingskommunen blive opkrævet særskilt herfor.