Info

Ungdomscenter Knudmosen er Herning kommunes tilbud om den 3- årige ungdomsuddannelse STU.
STU står for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, der tilbydes unge mellem 16 og 25 år, der af forskellige årsager ikke er i stand til at frekventere det ordinære uddannelsessystem.
På Knudmosen kan man derfor opleve en enestående mangfoldighed i gruppen af unge mennesker, der ikke ses på andre ungdomsuddannelser. Dette kræver høj grad af alternativ tænkning bag undervisningen, der muliggør, at alle bliver tilgodeset bedst muligt.

Samtlige af skolens ansatte kan være med i tilrettelæggelsen af undervisningen og inddrages, hvor muligheden opstår. Pedel, rengøringspersonale og administrativt personale har derfor flere af skolens elever i interne praktikker.
Overordnet arbejder Knudmosen efter målsætningen, at alle har krav på selvstændig aktiv deltagelse i både eget liv og det omgivende samfund.

Knudmosens værdier

  • Samarbejde
  • Anstændighed
  • Respekt
  • Gennemsigtighed
  • Tydelig kommunikation
  • Indflydelse
  • Ankerkendelse og ligeværdighed

Arbejdet med værdier implementeres i den daglige omgang og undervisning af de unge, ligesom der arbejdes med afklaring af fremtidig beskæftigelses- og boform.

Der tilstræbes åbenhed i samtaler med eleverne om både muligheder og begrænsninger, så der ud fra dette kan der arbejdes mod realistiske mål for fremtiden.