Samarbejde med BILKA

Succes i Bilka
Ungdomscenter Knudmosen i Herning har succes med samarbejde med Bilka i Herning.
Projektet er startet i april 2013 og går i al sin enkelthed ud på at give en gruppe af elever et træningsforløb i Bilka. Tanken bag projektet opstod i forbindelse med den nye kontanthjælpsreform, hvor gruppen af elever, der tidligere var mere eller mindre selvskrevne til pension, nu skal afklares i forhold til flexjob.

Samarbejde mellem skole og erhvervsliv
Gruppen af elever har udviklingsmuligheder, men det kræver intense træningsforløb over en lang periode. Og denne elevgruppe har generelt meget svært ved at overføre det, som de lærer i træningsforløb på skolen til praksis ude i virksomheder. Derfor er det vigtigt, at den del af undervisningen, som både skal matche elevernes ønsker og på samme tid leve op til kontanthjælpsreform, flyttes ud i erhvervslivet. I dette tilfælde gennem et samarbejde med Bilka.

Det kan naturligvis være svært for erhvervsvirksomheder at indpasse dette i deres almindelige arbejdstilrettelæggelse. Derfor har samarbejdet med Bilka været meget positivt og brugbart. I praksis bestod det i, at Ungdomscenter Knudmosen frikøbte en medarbejder i Bilka 15 timer ugentligt til at stå for intense træningsforløb for en gruppe på 4 elever.

I sin helhed skal projektet være med til at skabe muligheder for at prøve kræfter med det ordinære arbejdsmarked. Selv om det ikke er en garanti for, at eleverne opnår flexjob, hjælpes de så langt som muligt. Og det vigtigste er heller ikke nødvendigvis, om det hedder skånejob eller flexjob.

Undervisning både på skole og i praksis
Forløbet var tilrettelagt på den måde, at en uge var sammensat af 3 dage i Bilka og 2 dage på skolen. På skoledage øver eleverne bl.a. transport til og fra praktikstedet og at agere hensigtsmæssigt i forskellige situationer i butikken.

I Bilka bestod træningen i mange forskellige arbejdsopgaver, som er dagligdag i en butik. Lige fra hvordan man møder ind på arbejde, hvordan man opfører sig over for kollegaer og kunder, og i det hele taget at tage sig tid til at øve gentagelser i små basale opgaver, som f.eks. at sætte varerne rigtigt på hylderne, så de vender rigtigt og står i lige rækker.
Philip, Bjarne, Heide og Kasper fra Ungdomscenter Knudmosen sammen med Sara fra Bilka.

Bilka-trøjen giver tro på egne kompetencer
Det ses tydeligt, at eleverne vokser, når de tager Bilka-trøjen over hovedet. Det opleves blandt andet, når elever stolt fortæller i klassen, at de er i praktik i Bilka, og når forældre beretter om elevens glæde, når de kommer hjem fra praktikken. Projektet giver eleverne tro på egne kompetencer, hvilket i sig selv er udvikling.

Projektet handler, som alt andet på Ungdomscenter Knudmosen, om at gøre den unge så selvstændig som muligt i voksenlivet. Og det handler i bund og grund om at øge livskvalitet for den enkelte, og om at den unge udvikler sine kompetencer bedst muligt til at kunne varetage en jobfunktion videre frem i livet. Flere af eleverne udvikler sig så meget, at ordinære erhvervspraktikker er en mulighed, og mens der stadig er et stykke vej til flexjob, er skånejob nu inden for rækkevide.

Udover at eleverne selv får tiltro til egne kompetencer, er det vigtigt at dokumentere disse. Derfor arbejder eleverne undervejs med OCN forløb, så de efter forløbet i Bilka har konkrete beviser på deres kompetencer.

Information om OCN

  • OCN står for Open College Network, som er en international standard, hvor et pointsystem anvendes til at dokumentere den   læring, som finder sted uden for det officielle uddannelsessystem.
  • OCN er udviklet i England for 30 år siden. Britiske universiteter som Harvard og Oxford anerkender i dag OCN-metoden som valid til at dokumentere kundskaber på lige fod med eksaminer, der officielt er adgangsgivende til universiteterne.
  • Læs mere på www.ocndanmark.dk