Elevråd

De studerendes råd er elevernes demokratiske organ. På Knudmosen mener vi de studerendes råd, er en vigtigt brik i elevernes personlig udvikling og tager derfor elevernes ret til medbestemmelse alvorligt.

Ved hver nyt skoleår, bliver der fra hver team, valgt en repræsentant samt en suppleant. Derudover vælges der en formand, som deltager i skolebestyrelsesmøderne.
I Rådet bliver der fx arbejdet med følgende punkter:

  • Sidste nyt fra hver Teams
  • Elevrådstur
  • Årets Julefrokost
  • Skolens mobbepolitik