Målsætning

Dato: 5. september 2016

 

Målsætning for Ungdomscenter Knudmosen:

Ungdomscenter Knudmosen lægger sig tæt op ad Herning Kommunes to målspor:

  • Alle skal blive så dygtige, de kan
  • Alle skal føle sig som en del af fællesskabet

De unge på skolen skal føle sig som en del af et ungdomsmiljø med mulighed for at påvirke sine omgivelser, sin hverdag og fremtid ved bl.a. aktiv deltagelse i de arrangementer, skolen udbyder.

De unge skal møde en respektfuld tilgang i samarbejdet om virkeliggørelsen af deres ønsker for fremtiden.

Som fælles mål for alle skolens elever gælder, at de skal opleve progression i deres personlig, sociale og faglige udvikling med det formål at blive så selvstændige som muligt og opnå mulighed for større selvbestemmelse over eget liv og beslutninger herom.

Skolens mål er, at så mange som muligt kommer videre i uddannelse eller beskæftigelse, som skolen anser for en præmis til inklusion i fællesskabet.