Værdigrundlag

Dato: 5. september 2016

 

Værdigrundlag Ungdomscenter Knudmosen

  

I respekt for fortiden, afsæt i nutiden, skaber vi fremtiden”

 

I denne værdisætning ligger et menneskesyn, der befordrer, at alle individers krav på respekt for den fortid, der præger dem og krav på aktiv deltagelse i skabelse af den fremtid, de ønsker sig.

Som medarbejder på Ungdomscenter Knudmosen betyder det, at vi møder hinanden og de unge som ligeværdige med respekt for det enkelte menneskets forskellighed, særegenhed og individuelle udviklingsmuligheder.

Dette fordrer dialog omkring udviklingen i det omgivende samfund, således den tilrettelagte undervisning afspejler de behov og udviklingstendenser, samfundet fordrer.

Skolen værner om de unges ret til selvstændig identitetsudvikling og understøtter deres arbejde heri.