STU – Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Ungdomscenter Knudmosen er Herning Kommunes udbyder af den 3-årige ungdomsuddannelse.
Ungdomsuddannelsen bygger på en individuel undervisningsplan på baggrund af den medfølgende foreløbige uddannelsesplan efter samtaler med eleven og dennes pårørende.
Efter den unge er visiteret, og før vedkommende påbegynder uddannelsen på Knudmoseskolen holdes en overdragelseskonference med deltagelse af afleverende grundskole, Knudmoseskolen, UU, den unge, evt. forældre eller pårørende.

Ungdomsuddannelsen begynder med et afklaringsforløb på op til 12 uger, der har afsæt i den medfølgende uddannelsesplan.
I samarbejde med eleven, pårørende og UU-Centret udarbejdes uddannelsesplanen. Uddannelsesplanen evalueres og tilpasses løbende mindst 1 gang om året.
I afklaringsforløbet er der indlagt pædagogiske afdækninger, der skal danne baggrundsmaterialet for den individuelle undervisningsplan. Afdækninger har bl.a. til formål at finde den enkeltes læringsstrategier, udfordringer og kognitive niveau.
Der er principielt løbende ind- og udskrivninger til tilbuddet. Optagelse sker efter indstilling fra UU-centrene til kommunen, der herefter visiterer til tilbuddet.

Knudmoseskolen tager desuden elever i brobygningsforløb.

Inden ansøgning om optagelse tilbyder vi:

  • Rådgivning og vejledning
  •  Rundvisning
  •  Orientering om aktuelle og kommende aktiviteter
  •  Skolen deltager gerne i relevante forberedende møder

Den konkrete lovgivning omkring den Særlig Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) kan ses på dette link:

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=172900