C

Info om Team C

Hvem er Team C?

Team C er delt i to forskellige små teams. Et fagligt og et praktisk-fagligt hold. På det faglige hold tager undervisningen udgangspunkt i de ordinære skolefag, dansk, engelsk og matematik. Undervisningen er dels rettet mod eksamen og dels mod opfyldelsen af de individuelle mål i undervisningsplanen.

På det praktisk-faglige hold har undervisningen et praktisk udgangspunkt. Der kan arbejdes med dansk, engelsk og matematik igennem værkstedsaktiviteter.

 

 

Hør den tidligere elev, Jonas, fortælle om skolen og team C: