Arbejdsgangen

Som indledning til en praktik har eleven en samtale med kontaktpersonen på klassen hvor der tales om følgende:

 • Hvilken form for praktik (Beskyttet beskæftigelse, Beskyttet praktik eller erhvervspraktikker).
 • Hvilken branche skal praktikken være inden for.
 • Hvor mange timer vil være realistisk at starte med pr. dag.
 • Er der noget praktikstedet skal vide om eleven.
 • Hvilke mål skal der være for praktikken.

Efter en samtale med kontaktpersonen kontaktes praktikkoordinatoren og et møde aftales hvor elev og praktikkoordinatoren taler om:

 • Hvor meget eleven selv kan i forhold til at skabe kontakt til et kommende praktiksted.
 • I fælleskab findes et praktiksted som kontaktes af eleven eller praktikkoordinatoren og et møde i virksomheden aftales.

På mødet i virksomheden aftales de praktiske omstændigheder som:

 • Mødetider, opstart og længde på praktikken.
 • Hvad gør eleven hvis han er syg.
 • Der tales om særlige forhold omkring eleven som praktikstedet skal være opmærksom på.
 • Der aftales tidspunkt for evaluering, samt hvordan eleven kan leve op til målene for praktikken.
 • Praktikstedet fortæller om hvilke forventninger de har til praktikanten.

Evalueringen sker efter aftale med praktikstedet. Første evaluering er typisk efter 14 dage og efterfølgende efter elevens/praktikstedets behov. Der evalueres generelt på følgende områder:

 • Arbejdsopgavernes sværhedsgrad
 • Arbejdstiden
 • Håndelag
 • Tempo og udholdenhed
 • Kvalitetsforståelse
 • Selvstændighed
 • Sociale kompetencer
 • Omstillingsevne
 • Indlæringsevne
 • Ressourcer
 • Barrierer
 • Udviklingsmuligheder

Efter praktikken bruges evalueringen til at opsætte mål for undervisningen på skolen så evt. barrierer nedbrydes før eleven igen skal i praktik.