Mål for praktikker

Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Ungdomsuddannelsen indeholder derfor både elementer af almen dannelse, udvikling af særlige evner og interesser samt møder med den praktiske virkelighed.

På Ungdomscenter knudmosen dækker mødet med den praktiske virkelighed over en bred vifte af muligheder/krav i forbindelse med at tage aktiv del i voksenlivet. Muligheder som fritidsaktiviteter, Biblioteker, koncerter, events osv. Krav om kendskab til funktioner som borgerservice, E boks, læge/tandlæge alt sammen måder at møde den praktiske virkelighed på.
For at skabe den røde tråd mellem undervisning og mødet med virkeligheden spiller praktikker en stor rolle. Praktikkerne sammensættes på en måde så den enkelte elev bliver udfordret i en grad hvor forventningerne til eleven, matcher realistiske mål for den pågældende praktik, men i høj grad også realistiske mål for beskæftigelse efter endt STU.