Muligheder

Praktikforløbende under STU er individuelt tilrettelagt, så der kan derfor være stor forskel på hvor meget eleverne er i praktik. Der er en øvre grænse på ca. en tredjedel af STU`en som må foregå ude i praktikker. Der bliver foretaget individuel vurdering i forhold til, hvor vidt den enkelte elev er parat til praktik, samt hvor stor en del af elevens STU der bruges på praktik.

Alle praktikker er ulønnet og der udarbejdes inden praktikkens opstart en skriftlig praktikaftale som underskrives af eleven og praktikstedet. Praktikaftalen gør at eleven/praktikstedet er forsikret under praktikken.