Praktikmuligheder

I STU lovgivningen er der stor fokus den individuelle elevs kompetencer, samt udvikling af disse. På Ungdomscenter Knudmosen har vi en bred vifte af samarbejdspartnere i erhvervslivet, uddannelsessteder, beskyttet beskæftigelse osv. Vi ligger vægt på at alle har ret til at blive udfordret, men på samme tid skal den enkelte udfordres på en måde, hvor forventninger matcher elevens resurser, eller har mulighed for, at tillære sig kompetencer der gør, at målene for praktikerne kan opnås. Der er derfor flere forskellige muligheder for mere eller mindre beskyttede praktikker.

Muligheder

Beskyttet beskæftigelse vil sige at være i praktik på et beskyttet værksted under § 103 – 104 i serviceloven. Eleven vil her være i praktik hvor de vil være omgivet af pædagogisk personale i beskyttet omgivelser. I disse praktikker er målet typisk en afklaring om hvor vidt skånejob/pension er næste udviklingstrin for eleven.
Forventningsafstemning
Hvis eleven ønsker at komme i praktik på institutioner med beskyttet beskæftigelse skal du:

 • Være inden for målgruppen for beskyttet beskæftigelse dvs. at du skal i praktikken for at blive afklaret i forhold til pension.
 • Have behov for at være i meget beskyttede omgivelser for at kunne udvikle dig frem mod at komme i en beskyttet praktik.

 

Beskyttede praktikker kan være interne praktikker på Ungdomscenter Knudmosen f.eks. pedelmedhjælper, i kantinen, som rengøringsmedhjælper, på kontoret osv. Beskyttede praktikker kan også foregå ude i erhvervslivet hvor vi køber os til mentorordninger, sender pædagogisk personale med i en opstartsfase. Vi har et udehold der i samarbejde med driftsafdelingen i Herning kommune står for vedligeholdelse af grønne områder. Vi har også gennem de sidste år haft et samarbejde med FCM, hvor elever har hjulpet op til og efter kampe. For de elever hvor det vil skabe muligheder for job eller uddannelse køber vi os til kurser som truckcertifikat, blomsterbinding osv.
Forventningsafstemning
Hvis eleven ønsker at komme i en beskyttet praktik skal han/hun kunne eller være indstillet på at arbejde med:
At være selvtransporterende i det omfang det er muligt.

 • Være i stand til at være i praktik uden pædagogisk personale.
 • Have styr på hygiejne og påklædning.
 • Kommunikation
 • Stabil

 

Erhvervspraktikker er ordinære praktikker i erhvervslivet dvs. praktikker hvor eleven er alene i praktik og hvor målene sættes i forhold til den enkelte elev. Praktikkerne hjælper eleverne frem mod beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarkedet, men med henblik på at kommer nærmere en afklaring i forhold til hvilken beskæftigelsesform der matcher eleven (skånejob, flexjob eller ansættelse på ordinær vis)
Forventningsafstemning
Hvis eleven ønsker at komme i en erhvervspraktik skal han/hun kunne, eller det skal være realistisk at eleven udvikler kompetencer så han/hun mestre:

 • Selvtransporterende.
 • Stabilitet.
 • Have styr på hygiejne og påklædning.
 • Være indstillet på at være i længere varende praktikker i forbindelse med afklaring i forhold til beskæftigelsesform.
 • Oparbejde rutiner der giver en vis grad af selvstændighed.
 • Melde afbud ved fravær i overensstemmelse praktikstedets interne regler.