Progressionsrammen

Generelt har eleverne når de kommer til Ungdomscenter Knudmosen ikke det store kendskab til erhvervslivet og dets muligheder. Men fælles for de fleste unge er at de har en drøm om hvad de gerne vil være. Derfor er den primære opgave det første år af STU`en en afklaring i forhold til hvad er realistisk. En af måderne at finde ud af det på er typisk korte praktikker, samt en afklaring i forhold til hvor den enkelte elev er på det personlige, faglige og sociale plan. Praktikkerne bruges det første år til at skabe kendskab til forskellige brancher. Viser det sig at drømmen er urealistisk arbejdes der på hvordan vi kan skabe en ny drøm/mål der er realistisk og hvor eleven kan leve op til forventningerne virkeligheden stiller.
Andet år arbejdes der videre med de opnåede erfaringer, men med fokus på at indsnævre brancheområdet. For nogle elever vil det handle om at arbejde fagfagligt, mens det for andre handler om længere praktikker. Fælles for praktikkerne på andet år er at skabe så godt et udgangspunkt i forhold til det tredje år.
Tredje år fokuseres der på hvad der skal til få at det det endelige mål for beskæftigelse efter STU. Det kan være et år, hvor de sidste eksamener tages for at kunne gå videre i det ordinære uddannelsessystem. Det kan være et år hvor man beviser over for en virksomhed at man er klar til et Flex/skånejob, et år hvor man øver sig på at komme ud af de trygge rammer for at komme videre i jobafklaring efter STU. Det kan også være et år hvor det handler om, at finde ud af hvilken form for beskyttet beskæftigelse eleven profiterer af.